LENOVO ThinkSystem 1100W 230V/115V Platinum Hot-Swap Gen2 Power Supply v4

LENOVO ThinkSystem 1100W 230V/115V Platinum Hot-Swap Gen2 Power Supply v4

SKU SVL-4P57A78361-D
LENOVO ThinkSystem 1100W 230V/115V Platinum Hot-Swap Gen2 Power Supply v4
Price $499.00
Unit price  per 
Includes GST.
- +
LENOVO ThinkSystem 1100W 230V/115V Platinum Hot-Swap Gen2 Power Supply v4